Test av prototyp: ledningstavla

Aktivitet 5 (gruvprojektet) har utvecklat en prototyp av en ledningstavla för samordning av ledning vid stora skadehändelser i underjordsgruvor. Behovet för denna typ av ledningsstöd har framkommit vid de table top-övningar, skarpa övningar och workshops som har genomförts inom ramen för projektet. Prototypen för ledningstavlan har utvecklats i samverkan mellan fyra av de deltagande organisationerna [...]