Gruvövning Lukas

Den 18 oktober 2018 genomfördes en fullskalig övning i Björkdalsgruvan. Syftet med övningen var att testa och evaluera de prototyper som utvecklas inom Aktivitet 5 och Aktivitet 9, och att hitta förbättringspunkter för organisationernas arbete vid stora skadehändelser i underjordsgruvor. Scenariot var en brand i en borrigg, vilket ledde till att en bergarbetare som försökt [...]