Produkter och koncept

Inom S&S Test Arena har flertalet produkter och koncept tagits fram så som; Övningskoncept för ökad samverkan vid stora händelser, Utbildningar för samverkan vid allvarliga skadehändelser i undermarksanläggningar, Simuleringssystem för insatsledning, Simulator för utryckningskörning samt instruktörsutbildning för utryckningsförare, Räddningsmadrass