Test- och simuleringsplattform/ S&S Test Arena

Aktivitet 11 har två huvudsakliga uppgifter/syften i projektet. Det ena är att under projektets gång fungera som en stödverksamhet i form av en övningsplattform åt projektets FoU-aktiviteter med behov av tester och övningar av olika slag för att uppnå sina mål. Tester och övningar kräver gedigna förberedelser i form av utveckling av scenarion, logistik, strukturerad utvärdering, etc. Aktivitet 11 svarar för dessa behov.

Det andra syftet är att skapa en innovativ miljö för samverkansövningar, teknikutveckling och testning av produkter som står tillgänglig för företagare utanför och efter projektets avslut.  Denna verksamhet, eller test arena, ska stå till förfogande för övningsverksamhet och tester/valideringstjänster för regionala, såväl som nationella och internationella företag. På så sätt kan övningsplattformen Safety & Security Test Arena även användas av ytterligare företagare och för nya produktidéer.

Aktivitet 11 leds av Peter Johansson, Europeiska CBRNE-centret. Medverkar gör en övningsexpert från polisutbildningen vid Umeå universitet. Dessutom ingår yrkesverksam personal i yttre tjänst från kommunala räddningstjänster i Umeå, Skellefteå och Luleå kommun, ambulans- (VLL, NLL) och polisverksamhet (Polisregion Nord).