Aktivitet 6

Simuleringssystem för insatsledning

Aktivitet 6 ska utveckla scenarier och arbetsformer för simuleringsbaserad träning för insatsledning i blåljusorganisationer och samverkan mellan dessa. Yrkesverksamma inom exempelvis räddningstjänst, akutsjukvård och polis förväntas kunna hantera kriser som kräver samverkan både inom och över organisatoriska gränser. Det innebär en mängd utmaningar, situationerna är ofta komplexa, av eskalerande karaktär och förutsätter kontakter med olika funktioner och resurser både internt och externt.

Aktivitet 6 ska därför utveckla skalbara scenarier för databaserad simuleringsträning av insatsledning. Genom att använda reella scenarier i virtuella miljöer kan man variera och kontrollera träningen på ett sätt som vore svårt under “verkliga” förhållanden. Inom aktiviteten ska verktyg för utvärdering och reflektion genom självvärdering av lärande utvecklas och valideras.

Aktivitet 6 leds av Cecilia Hammar Wijkmark, MSB. Medverkar gör även forskare från polisutbildningen och pedagogiska institutionen vid Umeå universitet, och företaget Onsitus.

Vill du veta mer?a6-bild