Aktivitet 7

Simulator för utryckningskörning samt instruktörsutbildning för utryckningsförare

Aktivitet 7 har som uppgift att utveckla en simulator för utryckningskörning, samt att ta fram en aktuell instruktörsutbildning för utryckningsförare. Bilsimulatorer är ett utmärkt verktyg för att träna farlig körning under krävande förhållanden i en trygg miljö. Inom skogsindustrin och andra områden där man använder tunga yrkesfordon används ofta simulatorträning. Men även för blåljuspersonal, som särskilt vid större olyckor eller katastrofer jobbar under enorm stress, är simulatorträning en ovärderlig förberedelse inför reala insatser.

Aktivitet 7 innefattar även framtagandet av en instruktörsutbildning för utryckningsförare med teoretiska kunskaper som kan demonstreras och testas i simulatormiljö. Det ska i sin tur kunna testas gentemot regionens ambulanssjukvård både inom privata företag som driver ambulanssjukvård samt inom offentligt driven ambulanssjukvård.

Aktivitet 7 leds av lektor Ulrich Olofsson, institutionen för psykologi vid Umeå universitet. Medverkar gör även bland annat räddningstjänsten, VLL och företaget Skillster AB.

 

Vill du veta mer?