Aktivitet 9

Värmemadrass 

Målet med aktivitet 9 är att utveckla en prototyp för värmemadrass för räddning i kallt klimat. Ett observerat praktiskt problem vid räddning i kalla miljöer är hantering av drabbade som fryser och visar tecken på hypotermi. Räddningsinsatser kan ta lång tid och vården för de drabbade kan påverkas negativt av att tekniska hjälpmedel inte är anpassade för kalla klimat.

Detta är inte bara ett problem under vintern, i bergsområden, gruvor eller tunnlar, utan även i varmare klimat. I de fall patienterna är skadade, blöta eller nakna riskerar kyla att förvärra situationen. Det finns i nuläget ingen specialiserad värmemadrass att tillgå. Den potentiella marknaden är därför stor. Förutom ambulansverksamheten i Norrland kan även räddningstjänst, fjällräddning, och sjöräddning (nationellt såväl som internationellt) ses som sannolika intressenter och produkten har potential att leda till substantiell tillväxt för den medicintekniska branschen i prehospital miljö.

Aktivitet 9 leds av Med Dr Jonas Aléx, Institutionen för omvårdnad vid Umeå universitet. Medverkar gör forskare från institutionen för omvårdnad vid Umeå universitet, personal från akutsjukvården och lokala företag som till exempel Kreakom AB.

Vill du veta mer?