Safety & Security Test Arenas resultat har uppkommit genom med utveckling av konkreta produkter (utbildningstjänster, träning i simulerade miljöer, räddningsutrustning) samt test- och övningsverksamhet och dels på forskning om samverkan mellan blåljusmyndigheter. Se våra resultat här:

Övningskoncept för ökad samverkan vid stora händelser

Utbildning för samverkan vid allvarliga skadehändelser i undermarksanläggningar

Simuleringssystem för insatsledning

Simulator för utryckningskörning samt instruktörsutbildning för utryckningsförare

Räddningsmadrass

Test- och valideringsplattform