Loading Events
  • This event has passed.

A5 kommer att närvara vid en gruvövning som hålls av Boliden. Övningen kommer att innefatta test och validering av prototyper och produkter som framtagits inom S&S Test Arenas aktivitet 5. Dessa är bland annat:

En Powerpoint för att öka förståelsen för varandras organisationer.

Utbildning i första hjälpen och kommunikation för bergarbetarna så att de vid en händelse kan, förutom att ta hand om skadade kollegor, kommunicera med organisationer ovan jord.

Gruvans ledningsgrupp ska utbildas i användning av en ledningstavla som även den ska testas och valideras, för en bättre situationsförståelse och en bättre samverkan.