Loading Events
  • This event has passed.

Välkommen till ett seminarium och diskussion med

Annika Andersson
Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
Högskolan Väst, Trollhättan

Titel:
In Case of Emergency – collaboration exercises at the boundaries between emergency service organizations

Kontakt och arrangör:
Britt-Inger Saveman, britt-inger.saveman@umu.se, Kunskapscentrum i Katastrofmedicin, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap

Plats: Kemiskt Biologiskt Centrum, KBC-huset, Umeå universitet, Lilla hörsalen KB.E3.01 (see karta)

Abstrakt:
Annika Andersson är lektor i pedagogik med inriktning mot arbetsintegrat lärande. Hon disputerade 2016 med avhandlingen In case of emergency: Collaboration exercises at the boundaries between emergency service organizations.

Hennes föreläsning kommer att handla om sin avhandling som studerade förutsättningar för lärande i fullskaliga samverkansövningar mellan polis, räddningstjänst och ambulans i Sverige. Frågeställningarna handlade om design av övningar och hur organisatoriska gränser (lagar/riktlinjer, artefakter och arbetsdelning) och gränsobjekt kan identifieras, hanteras och användas som grund för lärande i övningssammanhang.

Efter föreläsningen kommer det att finnas tillfälle för diskussion med Annika Andersson.

Länk till Annika Andersson’s websida vid Högskolan Väst
Länk till hennes avhandling, som finns tillgängligt i DIVA

OBS! Seminariet kommer att hållas på Svenska.