Loading Events
  • This event has passed.
Välinformerade och engagerade invånare är en viktig tillgång vid en samhällskris. Därför har MSB startat Krisberedskapsveckan, en årlig kampanj tillsammans med bland andra kommuner, frivilligorganisationer och länsstyrelser. 2018 sammanfaller den med utskicket av broschyren “Om krisen eller kriget kommer” till alla hushåll – ett regeringsuppdrag.
Safety & Security Test Arena medverkar i kampanjen genom att delta i aktiviteter på Rådhustorget i Umeå, måndag den 28 maj.