Loading Events
  • This event has passed.

Den 10-12 mars 2020 organiseras NEEDS 2020, den femte Northern European Conference on Emergency and Disaster Studies med Mittuniversitetet som värd och Risk and Crisis Research Centre som organisatör. Undertiteln på konferensen är “Imagining Futures: Interstices and the Immateriality of Disasters”, fokuset för konferensen kommer därför inte att ligga på händelser som kriser och katastrofer utan i stället ligga på det tidsutrymme som finns däremellan. Fokusskiftningen möjliggör diskussioner om framtiden inom krishantering.

Konferensen består av tre större teman; Drawing from experience, Playing with Realities och Imagining Futures.