Loading Events

Projektets tredje stora samverkansövning, SAM 3 äger rum på MSB Sandös träningsanläggning

För anmälan och ytterligare information kontakta

Träningsledare Peter Johansson peter.johansson@umu.se
Träningsledare Conny Tärnklev conny.tarnklev@umu.se

Projektsamordnare Åsa Burlin asa.burlin@umu.se