Loading Events
  • This event has passed.

Välkommen på workshop om utvärdering av utbildningsaktiviteter (tjänster) inom ramen för projektet Safety & Security Test Arena (http://sos-test-arena.se/). Syftet är att öka förståelsen för de utmaningar och den komplexitet som utvärdering av utbildningsinsatser och övningar kan innebära. Detta genom att gemensamt problematisera och diskutera vad man kan utvärdera och hur man kan göra det på en generell nivå.

Målet är att vi ska bli bättre rustade att hantera utvärderingsprocessen inom projektet med hög kvalité och utifrån ett gemensamt resonemang. Personer utanför projektet är dock varmt välkomna att delta då frågeställningarna som tas upp kan appliceras generellt.

Anmäl er senast 12:00, fredag 16 mars till asa.burlin@umu.se Vill ni delta via video/länk ange detta i anmälan.

Vi inleder med tre kortare presentationer som belyser begreppet utvärdering och förbereder oss för en gemensam diskussion.

10:00 –ca 10:30           Introduktion, bakgrund och målsättning Per-Erik Johansson, föreståndare Eurpeiska CBRNE-centret David Sjöberg, universitetslektor Enheten för Polisutbildning

10:30 – ca  10:50         Validitet i utvärderingar Miguel Inzunza, universitetslektor Enheten för Polisutbildning

10:50 – ca 11:20           Beteendemått som komplement till självrapporter vid utvärdering (av träningseffekter) Ulrich Olofsson, universitetslektor Institutionen för Psykologi

11:20 – 12:00                 Inledande diskussion

12:00 – 13:00                Lunch

13:00 – 14:00                Fortsatt diskussion

14:00 – 14:15                 Kaffe

14:15 – 15:00                 Avslutande kommentarer och slutsatser

Frågeställningar:

Hur vet vi att vi utvärderar rätt saker/kriterier?
Mäter vår utvärdering dessa kriterier?
Formativ kontra Summativ utvärdering?
Hur kan man utvärdera lärande och den pedagogiska processen?