Loading Events

(Ytterligare information angående lokal på Umeå universitet och exakt tid kommer inom kort)

Välkommen till en workshop om utvärdering av utbildningsaktiviteter (tjänster) inom ramen för projektet Safety & Security Test Arena. Med utvärdering avses här någon form av “en systematisk undersökning av en aktivitets värde och betydelse” (Sandberg och Faugert, 2007).

Syftet med denna workshop är att öka vår förståelse för de utmaningar och den komplexitet som utvärdering av utbildningsinsatser och övningar kan innebära. Detta genom att gemensamt problematisera och diskutera vad man kan utvärdera och hur man kan göra det på en generell nivå (dvs. ej aktivitetsspecifikt).
Upplägget av workshopen är att vi först får ett antal inspel genom några korta presentationer av experter med olika perspektiv och erfarenheter av utvärdering. Därefter följer en gemensam diskussion med utgångspunkt i presentationernas innehåll och ett erfarenhetsutbyte kring utvärdering generellt. Målet med workshopen är att vi ska bli bättre rustade att hantera utvärderingsprocessen i respektive aktivitet med hög kvalité och utifrån ett gemensamt resonemang.

 

Frågor som kan diskuteras vid workshopen:

Hur vet vi att vi utvärderar rätt saker – kriterier?

Mäter vår utvärdering dessa kriterier?

Formativ kontra Summativ utvärdering?

Hur kan man utvärdera lärande och den pedagogiska processen?