Till hösten går S&S Test Arena in i sin sista fas som projekt. Samtidigt pågår diskussioner och intensiv planering kring verksamheten som ska ta vid när projektet slutar. I dagsläget står klart att det finns ett stort intresse bland våra projektmedlemmar och samarbetspartners att fortsätta dra nytta av den kunskap och kompetens som finns inom nätverket S&S Test Arena. Projektledningen välkomnar tankar och synpunkter, hör gärna av er och berätta hur ni ser på den framtida verksamheten.