Den 18 oktober 2018 genomfördes en fullskalig övning i Björkdalsgruvan. Syftet med övningen var att testa och evaluera de prototyper som utvecklas inom Aktivitet 5 och Aktivitet 9, och att hitta förbättringspunkter för organisationernas arbete vid stora skadehändelser i underjordsgruvor.

Scenariot var en brand i en borrigg, vilket ledde till att en bergarbetare som försökt släcka branden blev rök- och brännskadad. Den skadade tog sig till närmaste räddningskammare i det rökfyllda området för att bli omhändertagen av sina kollegor. Ytterligare en person skadade sig när denne försökte ta sig ur sitt fordon för att ta sig till sin närmaste räddningskammare. Därmed skedde rökdykning till två olika räddningskammare och på baspunkt vårdades de skadade av medicinsk personal. Dessutom självevakuerade resterande bergarbetare ovan jord, vilket ledde till att fem skadades, några andades in rök, någon fick hjärtinfarkt och ytterligare en fick krosskador i ansiktet.

Övande personal var från Björkdalsgruvan, Räddningstjänst Skellefteå, Boliden, Fällfors och Lycksele, ambulanspersonal från Skellefteå, Norsjö och Lycksele, ambulanshelikoptern från Lycksele, sjukvårdsgrupp från Bolidens hälsocentral, Tjänsteman i beredskap, Ambulanschef i beredskap, Akutsjukvården Skellefteå, Lokal krisledning Skellefteå Lasarett och SOS Alarm Östersund och Luleå. Dessutom deltog många observatörer under övningen.