Safety & Security Test Arenas projektledning vill önska er alla,

En riktigt God Jul

Projektet Safety & Security Test Arenas tredje och avslutande år lider mot sitt slut.
Under året har vi bland annat arbetat med att specificera hur en framtida
verksamhet kan se ut vad gäller organisationsform, budget och koncept för test
och validering. Projektmedlemmarna har ett stort intresse för en fortsättning på
S&S Test Arenas samlade kunskap, kompetens och nätverk. Tillsammans med
Umeå Universitets holdingbolag och projektets olika partners har vi inom
projektledningen försökt tillgodose behov och önskemål samtidigt som vi tar fram
en hållbar framtida verksamhet.

Under 2019 har vi också försökt satsa på att informera om projektets resultat och
framtidsplaner. Produkter och prototyper har färdigställts och gjorts redo för
marknaden utanför projektramarna. Projektmedlemmar har deltagit i ett tiotal
olika konferenser och event för att sprida kunskap om, och dra uppmärksamhet
till, projektet. Ett exempel är Beredskapsdagen 2019 som var ett utmärkt tillfälle
för projektet att visa upp sig. Organisationer inom säkerhet och beredskap i Umeå
samlades i centrala stan för att presentera sina verksamheter och möta
allmänheten. Projektets verksamhet, produkter, och hur vi arbetar med regional
samverkan i norr väckte stort intresse bland besökarna.

Vid projektets sista årsmöte samlades alla medlemmar tillsammans med
intressenter under en två dagar lång konferens. På konferensens första dag fick
deltagarna se prototyper och produkter som tagits fram under åren och höra på
presentationer av projektresultat, arbete enligt triple helix modellen och
utvärdering. Den andra dagen handlade om projektets framtid och vi utsåg en
arbetsgrupp som ska se över möjligheterna för en framtida verksamhet.
Arbetsgruppen kommer att träffas sista veckan innan jul för att avsluta året med
att intensifiera arbetet med att göra S&S Test Arenas framtid till konkret
verklighet.

Slutligen vill vi tacka alla er som under året arbetat inom projektet och bidragit till
vår gemensamma framgång. Ett hjärtligt tack för ert deltagande och en hoppfull
önskan om en fin julledighet och ett gott nytt år, för er och för S&S Test Arena.