Kontakta oss

Svenja Stöven, PhD, projektledare

Verksam vid Europeiska CBRNE-centret, Umeå universitet
svenja.stoven@umu.se

David Sjöberg – Övningskoncept (Aktivitet 4)

Universitetslektor verksam vid enheten för polisutbildning vid Umeå universitet
david.sjoberg@umu.se

Britt-Inger Saveman – Undermarksanläggningar (Aktivitet 5)

Professor, verksam vid enheten för omvårdnad vid Umeå universitet
britt-inger.saveman@umu.se

Cecilia Hammar Wijkmark – Simuleringssystem för insatsledning (Aktivitet 6)

Verksam på MSB vid tiden för projektperioden
cecilia.hammarwijkmark@msb.se

Ulrich Olofsson – Simulator för utryckningskörning samt instruktörsutbildning för utryckningsförare (Aktivitet 7)

Universitetslektor verksam vid institutionen för psykologi vid Umeå universitet
ulrich.olofsson@umu.se

Jonas Alex – Räddningsmadrass
Universitetslektor verksam vid institutionen för omvårdnad vid Umeå Universitet
jonas.alex@umu.se