Liknande initiativ

Här listas ett antal olika initiativ runt om i landet och i Europa som på ett eller annat sätt tangerade Safety & Security Test Arena vad gäller syfte och målsättning.  Vi inom S&S Test Arena arbetade och nätverkade aktivt med personer inom dessa projekt och verksamheter för att nyttja gemensamma beröringspunkter och gemensamt bidra till innovativa och framgångsrika lösningar inom säkerhetsbranschen.

DARWIN

DRIVER +

FIRE-IN

IFAFRI

KOMET (Koncept och metoder för stärkt erfarenhetshantering via tvärsektoriella övningar)

Projektet Blåljus

Projektet ERIA – Early Responders Innovation Arena

Projektet Sam SAR

Risk and crisis research centre, RCR Lab

WIN Guard