Liknande initiativ

I dagsläget pågår ett antal olika initiativ runt om i landet och i Europa som på ett eller annat sätt tangerar Safety & Security Test Arena vad gäller syfte och målsättning.  Vi inom S&S Test Arena arbetar och nätverkar aktivt med personer inom dessa projekt och verksamheter för att nyttja gemensamma beröringspunkter och gemensamt bidra till innovativa och framgångsrika lösningar inom säkerhetsbranschen.

DARWIN

DRIVER +

FIRE-IN

IFAFRI

Innovation +

KOMET (Koncept och metoder för stärkt erfarenhetshantering via tvärsektoriella övningar)

Projektet Blåljus

Projektet ERIA – Early Responders Innovation Arena

Projektet Sam SAR

Risk and crisis research centre, RCR Lab

WIN Guard