Liknande initiativ

I dagsläget pågår ett antal olika initiativ runt om i landet som på ett eller annat sätt tangerar Safety & Security Test Arena vad gäller syfte och målsättning.  Vi inom S&S Test Arena arbetar och nätverkar aktivt med personer inom dessa projekt och verksamheter för att nyttja gemensamma beröringspunkter och gemensamt bidra till innovativa och framgångsrika lösningar inom säkerhetsbranschen.

Projektet Blåljus

Projekt ERIA – Early Responders Innovation Arena

FIRE-IN

KOMET (Koncept och metoder för stärkt erfarenhetshantering via tvärsektoriella övningar)

Risk and crisis research centre, RCR Lab

DIST (Distansträningsanläggning) – MSB, mer info kommer inom kort