Baserat på projektets samlade kunskap och erfarenhet av utvärdering har projektet arbetat fram ett Test och valideringskoncept, som ska guida S&S Test Arenas framtida verksamhet. Förutom produkttester och samverkansövningar (se exempelvis artikel i Samverkan 112), har ett antal workshops genomförts, bl.a. om utvärderingar och Intellectual Property Rights. Workshops arrangerades under projektperioden om test- och valideringsverktyg för produkter och tjänster inom säkerhetsbranschen.