Baserat på projektets samlade kunskap och erfarenhet av utvärdering har aktivitet 11 arbetat fram ett test- och valideringskoncept, som ska guida S&S Test Arenas framtida verksamhet. Förutom produkttester och samverkansövningar (se exempelvis artikel i Samverkan 112), har ett antal workshops genomförts, bl.a. om utvärderingar och Intellectual Property Rights. I våras arrangerades en workshop om test- och valideringsverktyg för produkter och tjänster inom säkerhetsbranschen. Nu finns alltså det färdiga test- och valideringskonceptet här!

 

Test- och valideringskoncept