“VÅR MÅLSÄTTNING ÄR ATT GÖRA NORRA SVERIGE TILL EN EU-LEDANDE REGION FÖR FORSKNING OCH UTVECKLING AV PRODUKTER OCH TJÄNSTER INOM DEN VÄXANDE SÄKERHETSSEKTORN”

Safety & Security Test Arena är ett stort regionalt samarbetsprojekt i norra Sverige. Projektet följer Triple Helix-modellen, där partner från näringslivet, offentliga sektorn och universitetet samverkar. Blåljusmyndigheterna, dvs polis, ambulans och räddningstjänst, och företag vill tillsammans med forskare vid Umeå universitet ta fram innovativa lösningar för optimal samverkan vid olycksplatsen och skadehändelser.

Projektet samordnas av Europeiska CBRNE Center vid Umeå universitet och består av aktiviteter som är inriktade på

  • utveckling av konkreta produkter,
  • test – och träningsverksamhet, och
  • forskning om samverkan mellan blåljusmyndigheter

Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden som en investering i tillväxt och sysselsättning för att stärka forskning och teknisk utveckling och innovation i Övre Norrland.  Projektet pågår från oktober 2016 till september 2019 och involverar aktörer från hela Norrland.

VARFÖR EN SAFETY & SECURITY TEST ARENA?

Klimatförändringar, terrorism och ändrade politiska strukturer i hela världen ställer allt större krav på myndigheter och insatspersonal i våra samhällen. Testning och övningsverksamhet är starkt prioriterade områden i arbetet med att stärka samhällets skydd och beredskap. Samtidigt behövs mer och mer produkter som underlättar myndigheters och insatspersonalens arbete.

VARFÖR I NORRLAND?

Europeiska CBRNE Centret har stor erfarenhet av arbete med mer än 20 olika EU-finansierade FoU projekt inom säkerhetsområdet.

Företag från regionen tar fram produkter inom området och har stor tillväxtpotential. De har ännu inte kunnat etablera sig på en ökande internationell marknad för produkter och tjänster som ska skydda samhället mot effekter av katastrofer och skadehändelser.

Norra Sverige har tillgång till starka nätverk och bra infrastruktur, goda forskningsresurser och stor kompetens för att leda forskning och utvecklingsprojekt just inom säkerhetsområdet. Här finns resurser bl.a. i form av tung gruvindustri med erfarenhet av övnings- och testverksamhet.

Blåljusmyndigheter i Norra Sverige är öppna för samverkan med forskarsamhället och villiga att testa nya produkter och metoder. Flera representanter för forskning och räddningstjänsten har erfarenheter från internationella katastrofinsatser.

HUR FUNGERAR S&S TEST ARENA?

Projektet består av ett flertal aktiviteter, som dels är inriktade på utveckling av konkreta produkter (utblidningstjänster, träning i simulerade miljöer, räddningsutrustning) samt test- och övningsverksamhet och dels på forskning om samverkan mellan blåljusmyndigheter. Produkter och tjänster för blåljusmyndigheternas behov ska utvecklas i tätt samarbete mellan forskare och näringsliv samt yrkesverksam personal och instruktörer från blåljusmyndigheterna. Tester av sådana produkter, tjänster och metoder är en väsentlig del av S&S Test Arena.