Övningskoncept för ökad samverkan vid stora händelser

RESULTAT

Skräddarsydda, väl utarbetade, effektiva träningsprogram och övningar efterlyses på marknaden. Övning/simulering ses som det ultimata sättet att förbereda för krishantering, och marknaden för avancerade tjänster inom träning och övning av insatspersonal är stor och ökande, i Sverige såväl som utomlands. Aktivitetens resultat kan skapa möjligheter att anpassa existerande visualiseringsverktyg för nya tillämpningar inom träning och övning.

Aktivitet 4 utvecklade ett övningskoncept för blåljusmyndigheter och andra aktörer med behov av fungerande samarbete i pressade och svåra situationer. Fokus låg på lärande. Certifikat Övningskoncept

p1010463

PRESENTATIONER

Utvärdering av aktiviteten, av David Sjöberg, Umeå universitet. Presentation från Workshop om utvärdering, 19 mars 2018.

Validitet i utvärderingar, av Miguel Inzunza, Umeå universitet. Presentation från Workshop om utvärdering, 19 mars 2018.

Presentation Övningskoncept av David Sjöberg, Umeå universitet på Safety & Security Test Arenas årsmöte 14 november 2019.

PUBLIKATIONER

Aktivitet 4 –  utvärdering av samverkansövning 2, oktober 2017. Under övningen sammanfördes yrkesverksam personal från akutsjukvården Västerbotten (ambulans), räddningstjänsten Västerbotten, och Polisregion nord, för övning i olika scenarier. Syftet med övningen var att testa lärandemodeller som innehåller strukturerad förberedelse och flera faser av efterbearbetning (reflektion).

Aktivitet 4 – Preparation Phase in a Live Simulation Model (länk till abstract),  D. Sjöberg, C. Lindgren, E. Åström (2018), ICERI2018 Proceedings, pp. 7339-7344. doi: 10.21125/iceri.2018.0302

 

Aktivitet 4 leddes av lektor David Sjöberg, polisutbildningen vid Umeå universitet. Medverkade gjorde även bland annat forskare och övningsexperter från Umeå universitet, personal från räddningstjänsten, MSB Sandö och företag som Aptum.