Övriga produkter och resultat

Test av räddningsvagn från Nordic Gyro Terrain Vehicle

Testet testade räddningsvagnens funktion under räddningsinsats samt test av vagnens hållbarhet och följsamhet i svår terräng. Testet skulle fastställa om vagnen klarade den påverkan som krävs för räddning i svår terräng såväl i barmark som i snöfylld terräng. Testet skulle även utvärdera konstruktionen och lämpligheten för att använda vagnen i räddningsinsatser och utvärdera om den behövde kompletteras eller byggas om för att passa för den verksamhet den är tänkt för. Certifikat Räddningsvagn