I samband med SAM 3-övningen på MSB Sandö i maj fick Safety & Security Test Arena besök av journalisten Fredrik Mårtensson. I artikeln finns intervjuer med projektsamordnaren Åsa Burlin och aktivitetsledaren David Sjöberg som bland annat berättar om projektets aktiviteter, målsättningar, utmaningar och möjligheter. Läs hela artikeln i Samverkan 112, nr 2/3 2018 här.