Peter Johansson, Europeiska CBRNE-centret

Peter Johansson, Europeiska CBRNE-centret

Projektprofil

Peter Johansson är aktivitetsledare för projektets aktivitet 11, Test- och Simuleringsplattform, samt övningsledare i projektets större samverkansövningar. Han har arbetat på Europeiska CBRNE-centret sedan 2012 och har lång erfarenhet av övningsverksamhet för blåljusmyndigheter. Inför den tredje stora övningen, SAM 3 vidareutvecklas olika koncept samtidigt som nya idéer och verktyg testas.

Varför är samverkan viktigt?
I det här sammanhanget, alltså vid katastrofer och större skadehändelser, är samverkan otroligt viktigt. Vi pratar ofta om samverkan på ledningsnivå, men det är också enormt viktigt att samverkan fungerar på plats. Oavsett uniform ska alla inblandade, primärt kunna arbeta mot samma mål; att förhindra skada och rädda liv. Och för att optimalt utnyttja samtliga tillgängliga resurser, krävs att samverkan fungerar. Även om varje enhet naturligtvis har sitt eget ansvarsområde, så ska det, framförallt säkerhetsmässigt, inte råda några tveksamheter kring vem som har initiativskyldighet och vem som ansvarar på en högre nivå. Så när vi har samverkansövningar av den här sorten får deltagare från polis, räddningstjänst och ambulanssjukvården dels träna praktiskt på att samverka, men även upptäcka nyttan och effekten av effektiv målstyrd samverkan.

Vad skiljer SAM3 från SAM1 och SAM2?
De övande kommer använda ett nyutvecklat förberedelseverktyg (framtaget i projektets aktivitet 4), som är nytt för SAM3. En annan skillnad är att vi har färre övande och inte kommer att ha parallella scenarion, då SAM 3 pågår i två dagar istället för tre.

Vad är målet med SAM 3?
Målet är främst att testa detta nya förberedelseverktyg. Det är också en möjlighet för de övande att få prova konceptet och att ta med sig tankar och idéer kring samverkan och övning. Sen har både polisens ledningscentral och SOS Alarm uttryckt intresse för att medverka, men beroende på arbetsbelastning och andra faktorer är det ännu oklart om det kommer ske.

Vad ser du för utmaningar?
För de övande kommer finnas en hel del utmaningar. Utmaningar för övningsledningen kommer bla bestå i att få de övande att förstå syfte och mål med övningen. Framförallt ska vi ju skapa en relevant övning.