Inom S&S Test Arena har flertalet produkter och koncept tagits fram så som;

Övningskoncept för ökad samverkan vid stora händelser,

Utbildningar för samverkan vid allvarliga skadehändelser i undermarksanläggningar,

Simuleringssystem för insatsledning,

Simulator för utryckningskörning samt instruktörsutbildning för utryckningsförare,

Räddningsmadrass