Projektets årsmöte hålls precis som föregående år på Umeå universitet. Nytt för i år är att vi istället för att hålla ett helt projektinternt möte, nu bjuder in allmänheten i form av intresserade företagare, studenter, media och potentiella partners. Då projektet i höst inleder sitt tredje och sista år vill vi dels visa upp en del av allt vi åstadkommit hittills och dels visa vad S&S Test Arena har att erbjuda företagare i säkerhetsbranschen som vill utveckla/testa/utvärdera en produkt eller tjänst eller idé.

Den 26 september håller vi därför till i den öppna samlingsyta som kallas Vardagsrummet i Humanisthuset på Umeå universitets campus. Projektets olika aktiviteter kommer då visa upp sitt pågående arbete och resultat som framkommit hittills och vara tillgängliga för frågor och mer information. Den 27 september hålls projektinterna möten.