Projektets årsmöte hålls precis som föregående år på Umeå universitet. Nytt för i år är att årsmötet inleds med ett öppet mässformat där alla aktiviteter och produkter visar upp sig för projektets medverkande. Det finns tid under dagen för deltagarna att gå runt och utbyta information/nätverka med övriga projektmedlemmar. Den 26 september håller vi till i den öppna samlingsyta som kallas Vardagsrummet i Humanisthuset på Umeå universitets campus.

Den 27 september på förmiddagen anordnas en paneldiskussion kring hänsyn till människor med speciella behov i en krissituation. Eftermiddagen ägnas åt styrgrupp- och referensgruppmöten. Denna dag håller vi till i fokusmiljön på plan 3 i KBC-huset.

Dagordning S&S Test Arena 26-27 sep 2018