Räddningsmadrass

Målet med Aktivitet 9 var att utveckla en prototyp för värmemadrass för räddning i kallt klimat. Ett observerat praktiskt problem vid räddning i kalla miljöer är hantering av drabbade som fryser och visar tecken på hypotermi. Räddningsinsatser kan ta lång tid och vården för de drabbade kan påverkas negativt av att tekniska hjälpmedel inte är anpassade för kalla klimat. Produkten har potential att leda till substantiell tillväxt för den medicintekniska branschen i prehospital miljö.

raddningsmadrass

Det finns ingen liknande multifunktionell produkt som madrassen på marknaden. Räddningsmadrassen tillför värme, och är en aktiv värmekälla med reglerbar värme. Produkten isolerar från underlaget (markkyla) och tål all rengöring. Förutom allt detta är madrassen tålig – den kan användas som bår och ligga på vasst underlag. Räddningsmadrassen är enkel att använda och mobil. Den drivs på 12/24/230 V och kan anpassas efter behov.

PRESENTATIONER

Presentation räddningsmadrass från Safety & Security Test Arenas årsmöte 2019

Artikel från Europeiska CBRNE-centret om hur räddningsmadrassen är ett av totalt tjugo projekt utvalda att delta i det Sida-finansierade projektet Samverkan för hållbara lösningar i internationell kris och katastrof. Målet i sammanhanget är att bli upphandlade av FN.

Aktivitet 9 leddes av Dr Jonas Aléx, Institutionen för omvårdnad vid Umeå universitet. Medverkade gjorde även forskare från institutionen för omvårdnad vid Umeå universitet, personal från akutsjukvården och lokala företag.