Arbetet inom projektet har hittills resulterat i följande publikationer:

Aktivitet 4 –  utvärdering av den samverkansövning som genomfördes oktober 2017. Under övningen sammanfördes yrkesverksam personal från akutsjukvården Västerbotten (ambulans), räddningstjänsten Västerbotten, och Polisregion nord, för övning i olika scenarier. Syftet med övningen var att testa lärandemodeller som innehåller strukturerad förberedelse och flera faser av efterbearbetning (reflektion)
a4-sam2_utvardering

Aktivitet 5PREPAREDNESS FOR MINING INJURY INCIDENTS: INTERVIEWS WITH SWEDISH RESCUERS
Rapporten presenterar resultatet av fokusgruppintervjuer som genomfördes från oktober 2015 t.o.m. april 2016. Fokusgrupperna bestod av personal från gruva, räddningstjänst och ambulans, och syftet med studien var att undersöka personernas tankar, känslor och handlingar gällande hantering av personskador som kan hända under jord i en gruva, vid exempelvis trafikolycka, brand och ras.
a5-preparedness-for-mining-injury-incidents

Aktivitet 5 – Litteraturstudie kring masskadehändelser i underjordsgruvor
a5-mass-casualty-incidents

Aktivitet 7 – Kandidatuppsats Kritiska händelser vid utryckningskörning
a7-kritiska-ha%cc%88ndelser-vid-utryckningsko%cc%88rning