SAMARBETSPARTNER OCH MEDFINANSIÄRER

  • Umeå universitet genom Europeiska CBRNE centret (koordinator) och ytterligare sju institutioner vid medicinska och samhällsvetenskapliga fakulteten samt polisutbildningen och ambulanssjuksköterskeutbildningen.
  • Västerbottens läns landsting, Enheten för akutsjukvård (ambulans)
  • Räddningstjänsten i Umeå, Skellefteå och Luleå
  • Myndigheten för Samhällskydd och Beredskap (MSB), Utbildningscenter på Sandö
  • Företag: Tyréns, Livhanken, Oryx, Strukturdesign, Sigma, Aptum, Onsitus, Björkdalsgruvan AB, Boliden AB
  • Region Västerbotten, Umeå kommun näringslivsservice, Tillväxtverket