Simuleringssystem för insatsledning

RESULTAT

Aktivitet 6 utvecklade skalbara scenarier och arbetsformer för databaserad simuleringsträning för insatsledning i blåljusorganisationer och samverkan mellan dessa. Yrkesverksamma inom exempelvis räddningstjänst, akutsjukvård och polis förväntas kunna hantera kriser som kräver samverkan både inom och över organisatoriska gränser. Det innebär en mängd utmaningar, situationerna är ofta komplexa, av eskalerande karaktär och förutsätter kontakter med olika funktioner och resurser både internt och externt. Detta har gett värdefulla erfarenheter, inte minst om hur virtuell simulering kan användas som pedagogiskt verktyg inom befintliga utbildningar. 

Certifikat Virtuell simulering brand på byggarbetsplats (Aktivitet 6)

Certifikat virtuell simulering räddningsledare (Aktivitet 6)

Genom att använda reella scenarier i virtuella miljöer kan man variera och kontrollera träningen på ett sätt som vore svårt under “verkliga” förhållanden. Inom aktiviteten ska verktyg för utvärdering och reflektion genom självvärdering av lärande utvecklas och valideras.

a6

PRESENTATIONER

Presentation Virtuell simulering. Presentationerna hålls av Cecilia Hammar Wijkmark från MSB och Hans Hedberg från Onsitus om virtuell simulering för träning av räddningsledare, virtuell simulering för ledningssamverkansövning och om virtuell simulering för övning brand på byggarbetsplats från Safety & Security Test Arenas årsmöte 14 november 2019

MEDIA

Nyhetsinslag från TV4-nyheterna från torsdag den 4 juni 2020

Aktivitet 6 leddes av Cecilia Hammar Wijkmark, MSB. Medverkade gjorde även forskare från polisutbildningen och pedagogiska institutionen vid Umeå universitet, och företaget Onsitus.