Simulator för utryckningskörning samt instruktörsutbildning för utryckningsförare

Aktivitet 7 hade som uppgift att utveckla en simulator för utryckningskörning, samt att ta fram en aktuell instruktörsutbildning för utryckningsförare. Bilsimulatorer är ett utmärkt verktyg för att träna farlig körning under krävande förhållanden i en trygg miljö. Inom skogsindustrin och andra områden där man använder tunga yrkesfordon används ofta simulatorträning. Men även för blåljuspersonal, som särskilt vid större olyckor eller katastrofer jobbar under enorm stress, är simulatorträning en ovärderlig förberedelse inför reala insatser.

p1020021

Aktivitet 7 innefattade även framtagandet av en instruktörsutbildning för utryckningsförare med teoretiska kunskaper som kan demonstreras och testas i simulatormiljö.

Certifikat Instruktörsutbildning

Certifikat simulator

a7

PRESENTATIONER

Utvärdering: subjektiva och objektiva mått, av Ulrich Olofsson, Umeå universitet. Presentation från Workshop om utvärdering, 19 mars 2018.

Presentation av utryckningsförarutbildning från Safety & Security Test Arenas årsmöte 14 november 2019.

Poster från 2019 årsmöte

PUBLIKATIONER

Kritiska händelser vid utryckningskörning, kandidatuppsats av Susanne Axelsson och Mia Mörtvik.

Aktivitet 7 leddes av lektor Ulrich Olofsson, institutionen för psykologi vid Umeå universitet. Medverkade gjorde även bland annat räddningstjänsten, Region Västerbotten (f.d Västerbottens Läns Landsting) och företaget Skillster AB.