Under denna rubrik finner du Safety & Security Test Arenas slutrapport för hela projektperioden oktober 2016-mars 2020 samt en extern utvärderingsrapport.

Slutrapport Safety & Security Test Arena

Slutrapport Extern Utvärdering