Aktivitet 4

Övningskoncept för ökad samverkan vid stora händelser

Aktivitet 4 ska utveckla ett övningskoncept för blåljusmyndigheter och andra aktörer med behov av fungerande samarbete i pressade och svåra situationer. Fokus ligger på lärande. Alltför ofta genomförs övningar utan uttalat syfte, utan förberedelse eller utan strukturerad uppföljning/utvärdering. Samverkan mellan blåljusmyndigheter är kritisk i både svensk och internationell krishantering. Ett flertal studier visar att många praktiska problem under krishanteringen kan härledas till just hur samverkan är organiserad och genomförd. Men samvp1010463erkan är ett komplext koncept som ofta kräver situationsanpassade lösningar.

Det är här arbetet inom aktivitet 4 kommer in. Skräddarsydda, väl utarbetade, effektiva träningsprogram och övningar efterlyses på marknaden. Övning/simulering ses som det ultimata sättet att förbereda för krishantering, och marknaden för avancerade tjänster inom träning och övning av insatspersonal är stor och ökande, i Sverige såväl som utomlands. Aktivitetens resultat kan även skapa möjligheter att anpassa existerande visualiseringsverktyg för nya tillämpningar inom träning och övning.

Aktivitet 4 leds av lektor David Sjöberg, polisutbildningen vid Umeå universitet. Medverkar gör även bland annat forskare och övningsexperter från Umeå universitet, personal från räddningstjänsten, MSB Sandö och företag som Aptum.

Vill du veta mer?