Projektprofil

Svenja Stöven är projektledare för Safety & Security Test Arena. Svenja är docent i molekylärbiologi och har arbetat på Europeiska CBRNE-centret sedan 2011. Hon har en bred erfarenhet inom projektledning.stoven_svenja__ny

Vad gör S&S Test Arena unikt?
Att vi fokuserar på samverkan vid skadeplatsen, främst mellan polis, ambulans och räddningstjänst, men också med personal i underjordsgruvor. De produkter och tjänster som vi utvecklar inom projektet handlar mest om olika former av utbildning och träning direkt riktad till denna personal. Produkterna ska öka personalens förmåga att skapa synergier vid en katastrofinsats och på så sätt bättre och effektivare kunna klara av svåra och utmanande räddningsaktioner.

I och med att vi utvecklar våra prototyper i tätt samarbete med blåljusmyndigheter och gruvbolag som regelbundet testar användbarheten, kan vi anpassa produkterna till kundens behov. Samtidigt får personalen möjlighet att öva katastrofinsats, vilket är en välkommen bi- effekt.

Vad ser du fram emot under våren?
Förberedelserna för vår nästa stora fältövning i maj är i full gång. Vi kommer även arrangera ett antal workshops, både projektinterna och sådana som är öppna för externa intressenter, där vi bland annat ska tackla viktiga frågor som validering och kvalitetssäkring av just utbildningstjänster.

Vad ser du för möjligheter och utmaningar?
Utmaningen ur ett ledningsperspektiv ligger i att sammanföra projektdeltagarnas olika förutsättningar och intressen. ”Vi” är forskare från Umeå universitet samt experter från blåljusmyndigheterna och ett antal företag. Alla måste dra åt samma håll för att lyckas.

Ur ett verksamhetsperspektiv ligger utmaningen i att etablera den testarena, som vi bygger upp under projektet, som en varaktig kommersiell idé, och i att intressera fler företag till att samarbeta med våra forskare och experter.

Men här ligger också de stora möjligheterna för företagen från regionen, nämligen att utnyttja testarenan för att utveckla kundoptimerade produkter, baserade på vetenskaplig forskning och beprövad erfarenhet. I och med att vi kontinuerligt publicerar resultat och erfarenheter från projektet, ger vi också företagen möjlighet att lätt ta tillvara ny kunskap till sin produktutveckling.