Aktivitet 5 (gruvprojektet) har utvecklat en prototyp av en ledningstavla för samordning av ledning vid stora skadehändelser i underjordsgruvor. Behovet för denna typ av ledningsstöd har framkommit vid de table top-övningar, skarpa övningar och workshops som har genomförts inom ramen för projektet.

Prototypen för ledningstavlan har utvecklats i samverkan mellan fyra av de deltagande organisationerna i aktivitet 5: gruvbolagen Boliden och Björkdal, samt Västerbottens läns landsting och Skellefteå räddningstjänst. Därefter har Aptum använt prototypen i undervisning av bergarbetare, och KcKM (Umeå universitet) har varit med i fortlöpande tester.

Prototypen har hittills testats vid fyra övningar (två table top-övningar och två skarpa övningar). Efter varje test har resultaten utvärderats och utvecklingen av tavlan fortsatt. Prototypen prövades senast vid storövning Lukas som genomfördes den 18 oktober 2018. Inblandad personal från respektive organisation fick undervisning i tavlans användningsområde innan övning Lukas startade. Efter övningen kommer prototypen att utvärderas på nytt och därefter justeras innehållet på ledningstavlan.

Det är först när aktivitet 5 avslutas hösten 2019, och all kunskapsgenerering som skett under projektet sammanställs, som det kommer att finnas en färdig produkt i form av en Ledningstavla (utgående från S&S Test Arena och aktivitet 5). Ledningstavlan och hur den ska användas kommer att ingå i ett kommande utbildningsprogram, som också är målet med aktiviteten.