Test- och valideringsplattform

Resultat från Aktivitet 11

Aktivitet 11 hade två huvudsakliga syften i projektet. Det ena var att under projektets gång fungera som en stödverksamhet i form av en övningsplattform åt projektets FoU-aktiviteter med behov av tester och övningar av olika slag för att uppnå sina mål. Tester och övningar kräver gedigna förberedelser i form av utveckling av scenarion, logistik, strukturerad utvärdering, etc. Aktivitet 11 svarade till dessa behov. Det andra syftet var att skapa en innovativ miljö för samverkansövningar, teknikutveckling och testning av produkter som var tillgänglig för företagare.  

Baserat på projektets samlade kunskap och erfarenhet av utvärdering har Aktivitet 11 arbetat fram ett test- och valideringskoncept, som kan fungera som ett hjälpmedel för framtida tester och som validering av produkter och resultat. Test och valideringskoncept

 

p1010908

Aktivitet 11 leddes av två personer; Peter Johansson, Europeiska CBRNE-centret fram tills dess att Conny Tärnklev, övningsexpert på polisutbildningen tog över. Dessutom ingick yrkesverksam personal i yttre tjänst från kommunala räddningstjänster i Umeå, Skellefteå och Luleå kommun, ambulans- (f.d VLL, f.d NLL) och polisverksamhet (Polisregion Nord).