Safety & Security Test Arena var ett samverkansprojekt och en innovativ plattform för test och validering

Projektet koordinerades av Europeiska CBRNE Centret vid Umeå universitet.


Slutrapport och Utvärderingsrapport

April 16th, 2020|0 Comments

Under denna rubrik finner du Safety & Security Test Arenas slutrapport för hela projektperioden oktober 2016-mars 2020 samt en extern utvärderingsrapport. Slutrapport Safety & Security Test Arena Slutrapport Extern Utvärdering

Produkter och koncept

March 24th, 2020|0 Comments

Inom S&S Test Arena har flertalet produkter och koncept tagits fram så som; Övningskoncept för ökad samverkan vid stora händelser, Utbildningar för samverkan vid allvarliga skadehändelser i undermarksanläggningar, Simuleringssystem för insatsledning, Simulator för utryckningskörning samt instruktörsutbildning för [...]

Test- och Valideringskoncept

October 31st, 2019|0 Comments

Baserat på projektets samlade kunskap och erfarenhet av utvärdering har projektet arbetat fram ett Test och valideringskoncept, som ska guida S&S Test Arenas framtida verksamhet. Förutom produkttester och samverkansövningar (se exempelvis artikel i Samverkan 112), har ett [...]

 

cbrneeulogo_c_rgb
region-vasterbotten      umea_kommun_rgb_stor